Jesteś tutaj:
Kategorie

Organizacje pozarządowe czyli III zjazd Akademii Samorządu

Golba- Zawadzki 1

Trzeci zjazd Akademii Samorządu 2023/2024, który po raz kolejny odbył się w Krakowie, już za nami. Odbył się w dniach 17-19 maja 2024 roku. Projekt organizowany przez Centrum im. Władysława Grabskiego w bieżącej edycji rozpoczął się w grudniu 2023, a potrwa do czerwca 2024 roku.

 

Trzydniowy zjazd rozpoczął się od spotkania z dr. Krzysztofem Tenerowiczem, który omówił aspekt formalno- prawny funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszym kraju. Przedłużeniem tego tematu była debata uczestników poświęcona aktywności młodych i ich chęci do angażowania się w działalność NGO’sów. Słuchacze wypełnili też wstępną ankietę ewaluacyjną dotyczącą wiedzy na temat trzeciego sektora.

 

Drugi dzień to warsztaty pt.  Rola organizacji pozarządowych w polityce społecznej samorządu lokalnego – nowa perspektywa, które przeprowadził Dariusz Szczotkowski. To temat niezwykle aktualny, a jak pokazała żywa dyskusja z prelegentem, budzący duże zainteresowanie słuchaczy. Kolejne punkty drugiego dnia zjazdu to wykład z elementami warsztatu: Aktywność młodych w organizacjach pozarządowych. Dlaczego warto? Patryka Golba-Zawadzkiego oraz warsztat z elementami dyskusji pt. Edukacja medialna. Do czego nam jest potrzebna? Warsztat przygotowała i przeprowadziła Fundacja Edukacji i Mediów.

 

Ostatni, trzeci dzień to wykład dr. Marcina Chmielowskiego pt. Pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych na  przykładzie Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości oraz  dyskusja podsumowująca zjazd pt: Organizacje pozarządowe to kwintesencja społeczeństwa obywatelskiego. Fakt czy mit? Na początku i na końcu zjazdu uczestnicy wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej badającej poziom wiedzy na temat organizacji pozarządowych w Polsce.

 

Część oficjalna zjazdu to jednak nie wszystko. Kuluarowe dyskusje, rozmowy i wymiana doświadczeń to coś co na stałe weszło w harmonogram kolejnych spotkań i zjazdów Akademii. Organizatorzy mają nadzieję, że zaowocują one powstaniem i rozwojem kolejnych organizacji oraz nowymi projektami. Jak mówi odpowiedzialna za promocję projektu Marta Tenerowicz: Najlepszym dowodem na skuteczność takich działań jest fakt, że prowadząc od ponad 10 lat Akademię Samorządu, jako Centrum Grabskiego obserwujemy kolejne osoby, które zaczynając swoją aktywność od udziału w naszych zjazdach, z czasem angażują się w działalność naszej organizacji, by docelowo stawać się aktywnymi uczestnikami życia społecznego i budować własne organizacje bądź brać udział w życiu publicznym.

 

Słuchaczami Akademii  jest młodzież z całej Polski. Organizacja Akademii Samorządu 2023/2024 możliwa jest dzięki finansowaniu  ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Kolejny, czwarty a zarazem finałowy zjazd Akademii Samorządu odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2024r.

 

 

/red./

Odkryj więcej interesujących informacji