O projekcie

Szkoła po godzinach to projekt edukacyjny nastawiony na edukację młodych ludzi w obszarach szczególnie ważnych i stanowiących wyzwanie dla klasycznego systemu edukacji. Uczestnikom, a będą nimi głównie ludzie młodzi chcemy przekazać wiedzę w sposób atrakcyjny, dostępny i nowoczesny. Koncentruje się na tematach, które bardzo często w klasycznym systemie edukacji są nieco drugoplanowe lecz niezwykle ważne i potrzebne. Mowa tu m.in. o tematyce nowych mediów, zagrożeń jakie one za sobą niosą, praktycznej edukacji finansowej czy też podstawom zagadnień prawnych czy ekonomicznych. 

Projekt  stanowi odpowiedź na wyzwania otaczającej nas rzeczywistości. Realizując inne inicjatywy czy też współpracując z młodzieżą zdajemy sobie sprawę z wyżej opisanych tematów oraz konieczności poświęcenia im należytej uwagi.

Partnerem projektu „Szkoła po godzinach” jest Fundacja Empiria i Wiedza, organizatorem Fundacja Edukacji i Mediów (FEiM). Projekt powstaje przy współpracy z Domem Edukacji Medialnej (DEM).