Kontakt

Wydawca portalu:

 

Fundacja Edukacji i Mediów
ul. Szlak 77/222
31-153 Kraków

KRS: 0000869221
NIP: 6762588058 

REGON: 387508282
 
kontakt mailowy: sekretariat@edukacjaimedia.pl
 
Portal powstał przy współpracy z Domem Edukacji Medialnej (DEM)
ul. Dorotowska 7/1
02-347 Warszawa

kontakt mailowy: dem@edukacjaimedia.pl

Dom Edukacji Medialnej (DEM) to projekt, który został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji i Nauki) w ramach programu pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. W Domu Edukacji Medialnej odbywają się m.in. spotkania edukacyjne z udziałem młodych ludzi. W ramach funkcjonującego mini-studia nagraniowego są tworzone filmy o charakterze edukacyjnym oraz odbywają się spotkania i wywiady z gośćmi specjalnymi o tematyce edukacyjnej, patriotycznej, historycznej, medialnej i społecznej.